2022-12-06

Incubit är åter igen valda som leverantör av konsulttjänster till Göteborg Stad

Vi är åter igen valda som leverantör av konsulttjänster till Göteborg Stad. Denna gång inom området Verksamhets- och organisationskonsulter. Avtalet med start i februari 2023 sträcker sig över fyra år och anbudsområdet omsätter idag cirka sextio miljoner kronor per år.

– Vi är oerhört stolta över tilldelningen. Det är den andra på kort tid och en strategisk milstolpe i vår utveckling. Vår kunskap och erfarenhet levereras idag till en mix av kunder inom offentlig- och privat sektor och vi är övertygade om att vi med avtalet som grund, kommer att kunna bidra till Stadens fortsatta utveckling, säger Fredrik Johnsson på incubit.