December 6, 2022

Incubit är åter igen valda som leverantör av konsulttjänster till Göteborg Stad

Vi är åter igen valda som leverantör av konsulttjänster till Göteborg Stad. Denna gång inom området Verksamhets- och organisationskonsulter. Avtalet med start i februari 2023 sträcker sig över fyra år och anbudsområdet omsätter idag cirka sextio miljoner kronor per år.

– Vi är oerhört stolta över tilldelningen. Det är den andra på kort tid och en strategisk milstolpe i vår utveckling. Vår kunskap och erfarenhet levereras idag till en mix av kunder inom offentlig- och privat sektor och vi är övertygade om att vi med avtalet som grund, kommer att kunna bidra till Stadens fortsatta utveckling, säger Fredrik Johnsson på incubit.