Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.
Två personer samtal framför varsin bärbar dator

Värde genom förändring

Incubits styrka är alla enskilda konsulters specialistkompetens samlade i ett erbjudande: värdeskapande genom förändring. Paletten av kompetenser och erfarenhet garanterar önskat resultat hos våra uppdragsgivare.

Styra

Stöd i förändring

Förändringsprojekt förutsätter att affärsmål är definierade och behov nedbrutna till effektmål och krav på̊ processer och organisation. Vidare ställer den digitala utvecklingen nya krav på strategiarbetet för ledningsgrupper.

Med lång erfarenhet av vilka faktorer som är avgörande för lyckade förändrings- och transformationsinitiativ, hjälper vi våra kunder i strategiarbetet genom att säkerställa mål och förväntningar på resultatet. Vi kan även coacha verksamhetsansvariga eller gå in tillfälligt och styra förändringarna.

Definierar digital strategi samt säkerställa mål och förväntningar på resultatet.
Coacha verksamhetsansvariga vid förändringar för att få med alla.
Ta tillfälligt ansvar i verksamheten för att driva strategi- och förändringsarbete.
Peter Dahlqvist på incubit samtalar vid konferensbord

Leda

Vinnande ledarskap

Transformationer kräver ledarskap som förstår människors reaktioner kopplade till förändringen. Med lång erfarenhet av att leda förändringsarbeten hjälper vi våra kunder att genomföra förändringen framgångsrikt. Vi tar även ledarroller tillfälligt vid exempelvis rekrytering eller omställning.

Vi har många års erfarenhet av att leda organisationer i allt från mindre projekt till större förändrings- och transformationsinitiativ.

Ledning av initiativ från förstudie till genomförande.
Ledarskap med djup erfarenhet av olika program och projekt.
Värnar om individens och teamets kompetens och drivkrafter.
Två konsulter samtal i en soffa

Forma

Analys och process

För att lyckas i utvecklings- och förändringsarbete krävs en tydlig målbild samt förståelse av nuläge och organisation. Utifrån förståelsen kan verksamhetens stöd formas genom processer, arbetssätt och IT-stöd.

Vi hjälper våra kunder i hela förändringsresan genom att analysera nuläge, utveckla processer och arbetssätt samt definiera strategi för IT och arkitektur. Tillsammans tar vi fram krav för att säkerställa ett bra slutresultat.

Analyser av nuläge, behov och förändring.
Definition av nya processer, arbetssätt, tjänster och IT-stöd.
Utveckling av strategi för digitalisering och IT-arkitektur.

Det är vi som styr, leder och formar

Läs mer om våra kollegor