2023-12-01

"Nyfiken på" - Förmågedriven verksamhetsutveckling

Ett stort tack till alla som deltog på vårt ”Nyfiken på” om Förmågedriven verksamhetsutveckling medefterföljande adventsmingel.

 

Teori och egna erfarenheter, kryddat med intressanta samtal delades av Annika Kjellin på incubit och Anna Lagerås på Havs- och vattenmyndigheten.

 

Vill ni veta mer, hör av er!