2024-01-12

Välkommen Matilda Elvert

Hej Matilda, vår nya kollega på Incubit.

Du har lång erfarenhet att inom verksamhetsutveckling och förändringsarbete – vad är det största utmaningarna med sådana initiativ?

Förändring är ofta svårt och förändringsarbetet är ofta något som underskattas därför är det så viktigt att organisationen som mottar förändringen förstår anledningen till det som sker dvs man gör inte förändringen för att man känner för det utan för att det är nödvändigt och viktigt.

Om jag skulle ge vägledning till en ledningsgrupp eller en styrelse så skulle jag ge dem följande råd:

Se till att organisationen förstår varför man gör förändringen – dvs dess syfte.

Undvik att göra en big bang som ligger 3 år framöver i tiden – bryt ner målen i delmål så att organisationen får värde ofta och inkrementellt.

Underskatta inte budget och tidsramen – vad är rimligt att åstadkomma inom de begränsningarna som finns.

Sätt upp en kommunikationsplan och säkra ansvar för kommunikationen och vad som skall kommuniceras.  Säkra att ni har en feedbackloop dvs all feedback är bra feedback och därför viktigt med återkoppling dvs close the looptillbaka till den som har gett feedback. Detta kan ge er inspel till nya initiativ, förbättringsåtgärder eller bekräfta att det som kommunicerats har landat.

Kundnöjdheten har alltid varit en ledstjärna för dig – hur har det avspeglat sig i dig som person?

För mig är det superviktigt att förstå min kunds målbild –vad är viktigt nu, om 6 månader och om 3 år.  Det innebär att jag behöver vara lyhörd, nyfiken, engagerad och ha stor empati. En framgångsrik kund brukar i regel vara en nöjd kund då är det viktigt att våga ha raka och ärliga diskussioner för att bana vägen till värdeökningen och i slutändan nöjdheten.

Så våga fråga, var nyfiken, visa engagemang och empati och lär dig att tänka utifrån kundens perspektiv i stället för ditt perspektiv och framför allt förstå kundens målbild dvs deras syfte.

Läs mer om Matildas erfarenheter och vad hon är riktigt bra på utanför jobbet.