2024-04-22

Välkommen Pernilla Thörnquist

Hej Pernilla, vår nya kollega på incubit.

Efter så här länge som projektledare har du ju samlat på dig en hel del kunskaper! Vad är egentligen dina allra viktigaste lärdomar?

Det viktigaste för mig är att skapa ett bra och välfungerande projektteam där alla känner sig trygga att tycka och tänka fritt. Att få till ett positivt och roligt arbetsklimat är också en bra grund för effektivitet och kvalitet. Genom att bygga kompetens inom och runt projektgruppen skapar vi en bra gruppdynamik där alla bidrar med sina egna erfarenheter och kunskaper.

En annan lärdom som jag har fått med mig är det är viktigt att vara flexibel i sitt ledarskap, dvs att ha förmågan att anpassa sitt ledarskap till den aktuella situationen – absolut en utmaning ibland.
Som projektledare har jag ofta möjligheten att arbeta med en välkomponerad projektgrupp, där varje medlem bidrar med sin unika expertis inom det aktuella området. Detta ger mig möjlighet att fokusera på min huvudsakliga uppgift - att leda projektet och hantera dess administrativa aspekter. Det är en positiv balans som gör att vi tillsammans kan uppnå en framgångsrik leverans.

Du har också jobbat med processutveckling och förändringsledning, vad kan du berätta om det?

Processutveckling är ett superbra verktyg för att förstå hur en organisation eller del av en organisation fungerar och arbetar. Framtagning av en processkarta är en spännande övning då man får möjligheten att både lära känna verksamhetsområdet och ofta även personer som arbetar i den.

Förändringsledning handlar väldigt mycket om kommunikation och att alla förstår var vi befinner oss, vart vi är på väg och resan dit. Det är viktigt att det får ta tid, olika organisationer och individer behöver olika lång tid på sig. Att ledningen är engagerad och stödjer resan är också en självklarhet inom förändringsledning.

Läs mer om Pernillas erfarenheter och vad hon är riktigt bra på utanför jobbet.