Dalarna och Blekinge

Digital Transformation i Energibranschen

Att arbeta som interim CIO i en föränderlig värld

I en tid präglad av snabb digital omvandling ställdes två framstående energikoncerner inför utmaningen att navigera det skiftande digitala landskapet. Med hjälp av Fredrik, med lång erfarenhet av att leda bolag och verksamheter genom den digitala omställningen, fann de rätt riktning och momentum.

Central Roll som Interims CIO

När de två energikoncernerna insåg behovet av att stärka sin digitala strategi vände de sig till incubits konsult, Fredrik Johnsson. Med sin gedigna erfarenhet inom förändringsledning och digital transformation anträdde Fredrik rollen som interims CIO, där han blev en del av koncernledningarna för båda företagen. Hans uppdrag spände över att koordinera digital strategi, säkerställa att initiativ var i linje med företagens överordnade mål och arbeta tätt med koncernledningarna. Genom detta fokus kunde han identifiera och prioritera kritiska förändringsinitiativ, utifrån de lagda affärsplanerna.

Förändring, Innovation och Effektivitet

Fredrik lade stor vikt vid att bygga en kultur av innovation och kontinuerlig förbättring. Genom att aktivt stödja verksamhetsansvariga och medarbetare i deras anpassning till digital transformation säkerställde han en smidig övergång. Som en del av hans roll som interims CIO tog han även ansvar för att utvärdera och förbättra IT-arkitektur och styrmodell, med målet att dessa skulle harmonisera med koncernens affärsstrategier. Fredriks insatser såg också till att dra nytta av synergier mellan de två koncernerna, vilket i sin tur placerade dem i en stark position för att möta marknadens föränderlighet.

Case

Kund

Dalakraft, Dala Energi och Enkla Elbolaget

Uppdrag

Interim CIO

Beställare

Mats Bengtsson, koncernchef Dalakraft

Bengt Östling, koncernchef Dala Energi

Konsult Incubit

Framgångsfaktorer

Effektivt Ledarskap

Genom ett engagerat och öppet ledarskap har verksamhetens riktning och fokus på digital omvandling blivit tydlig. Denna ledarskapsstil har möjliggjort en klar kommunikation och engagemang inom hela organisationen, vilket har varit avgörande för att navigera genom digitaliseringsprocessen med framgång.

Målmedveten Förändringsledning

Ett fokus på att verkligen förstå och leda förändringsledning var avgörande. Genom att identifiera och prioritera kritiska förändringsinitiativ, och samtidigt bygga upp en kultur av innovation, samarbete och kontinuerlig förbättring, kunde komplexa förändringar kopplade till digitalisering hanteras smidigt.

Strategisk Digital Omställning

Utifrån bolagens långsiktiga affärsstrategier genomfördes en noggrann genomlysning av IT-arkitekturen, vilket säkerställde en långsiktigt hållbar teknisk struktur. Genom att skräddarsy digitala strategier och initiativ efter dessa affärsmål, och genom att optimera användningen av IT-resurser och kompetenser, har man stärkt förutsättningarna för effektivitet och framgång i en ständigt föränderlig marknad.

Fler case

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Alla case
No items found.
Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.