2023-04-24

Välkommen Lana Celhasic

Hej Lana, väldigt kul att ha fått dig som kollega. Du har lång erfarenhet av att stödja samhällsviktiga aktörer med verksamhetsutveckling och projektledning. Kan du nämna några projekt du varit inblandad i?

– Jag har tagit fram utvecklingsplan för färdtjänst, utvecklat krisberedskap och projektlett elektrifierad kollektivtrafik inom ElectriCity Göteborg.

Vad krävs det för att lyckas med så stora och komplexa projekt?

– Att du har lång erfarenhet som konsult. Sedan ska du vara engagerad, lojal och involverande.

Läs mer om Lanas erfarenheter och vad hon är riktigt bra på utanför jobbet.