2022-12-06

Välkommen Maria Persson

Maria Persson, en av våra nya kollegor på incubit, är en resultatinriktad och affärsdriven förändringsledare som får organisation och enskild medarbetare att våga lämna det gamla för att bli effektiva och trygga i det nya. Hon har nästan tre decenniers erfarenhet av digitala transformationsprocesser – från 1990-talets paradigmskifte när PC:n kom in på kontoret till dagens digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn.

Läs mer om vad Maria kan hjälpa dig med och om vilken oväntad talang hon har.