2023-12-01

Välkommen Sofia Rangmar

Hej Sofia, vår nya kollega på incubit.

Du har ju lång erfarenhet från både affärs- och produktutveckling. Vad ser du om du jämför dessa?

- Det finns väldigt mycket likheter i all form av utveckling, oavsett man utvecklar en organisation, verksamhet eller produkt. Mycket är kopplat till förändringsledning. Det spelar ingen roll hur bra förändringen är om inte alla, som är i den eller ska använda det, förstår varför och accepterar den. Det finns inte bara en anledning till att nästan 80% av alla produkter misslyckas inom första året och att lika stor del av alla projekt fallerar, men mycket är kopplat till bristande förankring både internt och externt.  Så det är en del som ofta underskattas men som har enormt stor effekt på möjligheten att nå framgång.

Du arbetade senast med utfasning? Vad är de största utmaningarna med en sådan resa?

- Det går inte riktigt att överskatta alla de utmaningar som behöver hanteras vid tillbakadragandet av ett affärssystem, framför allt inte ett som är en central del av många kunders verksamhet. Inte bara hur det påverkar alla kunder och deras vardag när ett sådant beslut kommuniceras utan hur tiden, från det att beslutet är taget till dess att programvaran inte längre är supporterad, ska hanteras och distribueras till medarbetarna. För mig var det en av de största utmaningarna att bibehålla driv, engagemang och passion hos alla medarbetare under en tid där förutsättningar för att kunna göra en bra leverans bara minskade. Detta då mängden resurser naturligt minskar samtidigt som behov av hjälp och support hos kunden fortfarande ligger kvar.

Läs mer om Sofias erfarenheter och vad hon är riktigt bra på utanför jobbet.