2023-10-10

Välkommen Therese Johansson

Hej Therese, vår nya kollega på incubit.

Du har ju lång erfarenhet från både offentlig verksamhet samt tillverkningsindustrin. Vad ser du om du jämför dessa?

- Drivkrafterna bakom förändringar skulle jag säga är den största skillnaden. Inom industrin är det ett tydligt fokus på att göra vinst för att fortsätta vara konkurrenskraftig, medan man inom det offentliga styrs mer av ”ideologier” och samhällsnytta. Men det finns även stora likheter! Generellt vill människor göra ett bra jobb och bidra till helheten, så vid förändringar är det viktigt att skapa en gemensam bild av vad man ska åstadkomma och att involvera de som påverkas av förändringen.

Du har ju jobbat en del med krisberedskap inom olika organisationer, vilka insikter har du fått från dessa uppdrag?

Den främsta insikten är att det inte finns en lösning som passar alla. Varje organisation behöver anpassa sättet man hanterar en kris med hur verksamheten fungerar i vardagen, det finns inte en ”one size fits all” utan man behöver bygga på och förstärka utifrån de förutsättningarna man har från början.

Läs mer om Therese här.