2022-12-06

Välkommen Ulf Nilrud

Hej Ulf Nilrud, ny kollega på incubit, om du inte arbetat med att med att få kundtjänster, operativa centraler och samhällsviktig verksamhet att kunna leverera 24 timmar om dygnet, vad hade du då gjort?
– Något där man får vara ute mycket. Kanske att arbeta på en fjällstation eller något på havet. Bara det är bra väder.

Vad skulle du säga är avgörande för att få team att fungera?
– Att först lyssna, sedan försöka förstå och därefter inkludera alla i förändringen. Först då kan du få människor att arbeta åt samma håll med tekniken som redskap.

Läs mer om Ulfs kunskap och vilken byggnad han tycker är vackrast i Göteborg.